Skip to main content

Kirkelige handlinger

Barnedåb

Henvendelse til sognepræsten. Ved en samtale forud for dåben gennemgås det, der sker i kirken, herunder selve dåbsritualet.

Klik og se mere om dåben her

Dåbssamtalen finder sted i præstegården eller i hjemmet.

Under samtalen skal præsten notere navn og adresse på mindst 3 faddere. Faddere skal derfor være spurgt i forvejen.

Hvad skal barnet hedde? 

Hvis barnet er født i Sønderjylland, navngives det forud for dåben ved anmeldelse til folkeregisteret i bopælskommunen.

Hvis barnet er født uden for Sønderjylland, kan det navngives i forbindelse med dåben.

Liste over godkendte navne og yderligere vejledning:

www.personregistrering.dk

Spørgsmål om konfirmation

Hvis du har spørgsmål om konfirmationen eller forberedelsen, er du velkommen til at kontakte sognepræsten: rsa@km.dk

Henvendelse skal ske til sognepræsten. Ved en samtale forud for vielsen gennemgås det, der sker i kirken, herunder vielsesritualet. Ved denne samtale aftales også de salmer, der skal synges ved vielsen. Den danske Salmebog benyttes i kirken, og har man andre salmeønsker skal disse medbringes til samtalen. Til vielsen skal der normalt synges fire salmer

--

Parret bør i god tid før brylluppet logge ind på www.borger.dk med hvert deres nem-id og indgive en ægteskabserklæring. Derefter udsteder kommunen en prøvelsesattest, som er dokumentation for, at parterne opfylder ægteskabslovens betingelser for at indgå ægteskab. Præsten må ikke foretage vielse i kirken, hvis ikke en sådan prøvelsesattest foreligger. Attesten er kun gyldig i fire måneder.

Vielser kan også foretages udenfor kirken, fx i en have. I det tilfælde skal man selv sørge for alt det praktiske herunder musik. Ønskes en udendørs vielse skal man henvende sig til sognepræsten.

Dødsfald anmeldes i dag elektronisk af en læge, og en begravelsesanmodning skal tilsendes begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten, hurtigst muligt efter dødsfaldet. 

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse / bisættelse, træffes aftale med præsten så tidligt som muligt. Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, er man velkommen til at benytte kapellet ved Hjordkær Kirke til en privat højtidelighed, og man kan leje kirkegårdskapellet i Aabenraa, hvis man ønsker et større sted.

Ved en samtale med præsten er der mulighed for at fortælle afdødes livshistorie, og så gennemgås det, der skal ske i kirken, og der vælges salmer.

Normalt må man regne med, at begravelsen / bisættelsen tidligst kan finde sted tre dage efter, at anmeldelse er sket / aftale er truffet med præsten.

Sædvanligvis betaler man en bedemand for at ordne papirerne og andre praktiske ting i forbindelse med begravelse / bisættelse.

Vedtægter og kirkegårdstakster

Klik her og se takstblad, gældende fra 2019.

Graveren oplyser gerne om gældende priser og takster for kirkegården.