ALPHA kursus

ALPHA kursus i samarbejde med Bjolderup/Uge sogne.

START torsdag den 18. september.

TILMELDING til sognepræst Robert S. Andersen på 7466 6623 eller rsa@km.dk helst inden tirsdag d. 11. september

Klik her og se mere om ALPHA kursus

Korprojekt: "Høst"

To aftener og en gudstjeneste. Det er, hvad der kræves for at være med i efterårets ad hoc kor. Der er brug for sangere i alle aldre, med eller uden kor-erfaring, mænd såvel som kvinder! 

Vi øver torsdage den 6. og 20. september. Begge aftener kl. 18.30 - 21.30 i konfirmandhuset. Desuden kl. 9.00 før høstgudstjenesten den 23. september kl. 10.30, hvor vi medvirker.

Det bliver sjovt, rart og hyggeligt, og resultatet bliver godt! 

Deltagelse er gratis.

Tilmelding på omouritsen@gmail.com eller tlf. 28 93 43 77.

Husk: Det er godt at synge!

Ole Mouritsen, organist

Høstgudstjeneste 23. september

Søndag den 23. september kl. 10.30 holder vi høstgudstjeneste i Hjordkær Kirke. Det er en gudstjeneste for hele familien, som starter med, at børn fra sognet sammen med årets konfirmander bærer frugt og grønt ind ikirken. Gudstjenesten holdes, så alle generationer kan være sammen i kirken, og den afsluttes med høstfrokost og høstfest, som menighedsrådet inviterer til sammen med HM/IM. Spisning og fest foregår i Missionshjemmet.

Til høstfesten holder vi en sjov auktion, hvor vi sælger de blomster samt det frugt og grønt, der har pyntet kirken. Der indsamles som altid en gave, et såkaldt høstoffer, under gudstjenesten. Pengene går til forskellige øremærkede organisationer som f.eks. spejderne i Hjordkær, og der ligger konvolutter i våbenhuset, som kan bruges til gaven. På konvolutten kan man også påføre et andet formål end de fortrykte, som ens penge skal gå til. Vi plejer at samle omkring 10.000 kr. ind.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet og Missionsforeningen – IM som nævnt til høstfrokost i Missionshjemmet. Pris 50 kr. pr. voksen.

100-året for afslutningen på 1. verdenskrig

I anledning af 100-året for afslutningen for 1. verdenskrig inviteres til tre arrangementer:

  • Mandag den 3. september kl. 16.30: Foredrag: VORE FALDNES MINDE
  • Mandag den 10. september kl. 16-20: CYKELTUR til mindestenene på kirkegårdene i Aabenraa, Ensted og Kliplev.
  • Mandag den 24. september kl. 16-20: BILUDFLUGT i egne biler til mindestenene i Aabenraa, Rise, Ravsted og Bov/Frøslev.

Klik her og se nærmere program

Fredagscafé 28. september

Fredag den 28. september kl. 9.30 får vi besøg af Lars Hemmingsen. Han er forfatter til bogen: ”Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790'ernes Slesvig.” Dengang var der strid i kirken, også i Hjordkær, for der skulle ske nogle forandringer, som befolkningen ikke var tilfredse med. Kom med en tur tilbage i historien.

Syng Nyt

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.00.

”Syng Nyt” er en kombineret koncert/sangaften, hvor præst og organist går sammen om at introducere en række nye sange og salmer. Anette Mouritsen synger for. På den måde får vi udvidet det repertoire, som i den kommende tid vil blive brugt i gudstjenesten.

Kom og syng nyt – vi får en forrygende musikaften sammen!

Ole Mouritsen, organist

Fredagscafé 26. oktober

Fredag den 26 oktober kl. 9.30: ”Med hjerte og stok”.
Lene Friis Thorkildsen er tidligere konsu- lent i Dansk Blindesamfund og formand for ”Kristeligt Arbejde Blandt Blinde”. Med fortællinger og digte byder hun os indenfori sin verden og løfter en flig af, hvordandet er at leve med et synstab.

GospelOaks

Torsdag den 8. november kl. 19.30

Efterårets koncert i Hjordkær Kirke bliver en god gang gedigen GOSPEL. Vi har inviteret koret ”GospelOaks” og Torben Callesen fra det anerkendte Gospel Family i Aabenraa. Glæden ved det kristne budskab får frit løb, når GospelOaks er på scenen. Sangene går lige i hjertet og ud i kroppen! Koret glæder sig til at synge både for os og med os. Kom og vær med – der er fri entré.

Ole Mouritsen, organist

100 året for afslutningen på 1. verdenskrig

Ved gudstjenesten 11/11 2018 vil vi fejre 100 året for afslutningen på 1. verdenskrig.

Vi starter med en gudstjeneste kl. 09.30 for at være færdige til kl. 11.00, hvor vå- benhvilen trådte i kraft.
Kl. 11.00 vil vi samle os ved mindesmærket på kirkegården og nedlægger kransen, mens kirkeklokken kimer. Derefter vil vi servere kirkefrokost, og der vil være et lille foredrag om Hjordkær og 1.verdenskrig. Måske har du forfædre, der var med i krigen, eller som mistede et familiemedlem. Mange af os har kun hørt om krigen, men vil gerne mindes denne begivenhed.

Vi håber, mange i Hjordkær vil bakke op om dagen.

Fredagscafé 23. november

Fredag den 23. november kl. 9.30: ”Gamle Knudsen og hans datter”.
På Hjordkær Kirkegård står en sten for Therkel og Anna Elisabeth Therkelsen. Deres barnebarn Lars Therkelsen har skrevet en bog om Anna Elisabeth og hendes far, som er model for er en figur i Karen Blixens bog ”Min afrikanske far”, Gamle Knudsen. I juni udkom bogen med bl.a. Peter Aarups korrespondance med sin datter, og det skal vi høre mere om denne formiddag, hvor man også kan købe bogen.