Begravelse / bisættelse

Dødsfald anmeldes inden to dage til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet. Afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest skal vedlægges dødsanmeldelsen.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse / bisættelse, træffes aftale med præsten så tidligt som muligt. 

Ved en samtale med præsten gennemgås det, der skal ske i kirken, og der vælges salmer (Den danske Salmebog benyttes).

Normalt må man regne med, at begravelsen / bisættelsen tidligst kan finde sted tre dage efter, at anmeldelse er sket / aftale er truffet med præsten.

Sædvanligvis betaler man en bedemand for at ordne papirerne og andre praktiske ting i forbindelse med begravelse / bisættelse.

Vedtægter og kirkegårdstakster

 

Initierer fildownloadKlik her og se kirkegårdsvedtægter, gældende fra 10 marts 2015.

 

Graveren oplyser gerne om gældende priser og takster for kirkegården.