Næste gudstjeneste

26/3 - Midfaste

10.30 RSA

Kirkegården

Initierer fildownloadvedtægter

Initierer fildownloadtakster

Morgenkaffe med konfirmanderne 19. marts

Søndag den 19. marts kl. 09.30 gentager vi efterårets succes med morgenkaffe til konfirmanderne.

De kirkegængere, der har lyst til at møde op og være sammen med konfirmanderne, er meget velkomne!

Kor projekt til påske i Hjordkær Kirke

Der inviteres til forårets ad hoc kor i Hjordkær Kirke. Her er der brug for voksne sangere i alle aldre, med eller uden kor-erfaring. Det vigtigste er lysten til at synge!

Afsæt blot tre aftener til at øve: torsdagene den 23. og 30. marts og den 6. april. Hver aften kl. 19.30 - 21.30 i konfirmandhuset. Dermed er vi klar til at levere en forrygende musikalsk oplevelse den 14. april, langfredag, i kirken.

Genren vil være lettere rytmisk, og det er gratis at deltage. Tilmelding sker til organisten på Åbner vindue til at sende en mailomouritsen(at)gmail.com

Husk: Det er godt at synge!

Formiddagscafé 31. marts

Asta Flyvholm Kjær fra Sønderjysk forening.

”Det handler om reminiscens, at huske, at mindes, at genkalde. Historier der handler om mig selv og min barndom, gamle minder, digte, H.C. Andersen på sønderjysk o.m.a.”. 

Familiegudstjeneste - palmesøndag

Familiegudstjeneste kl. 10.30.

Årets minikonfirrmander fra 3. klasse medvirker.

Familiegudstjeneste betyder, at nogle salmer er skiftet ud med børnesange, og at gudstjenesten er tilrettelagt, for at børn og voksne sammen kan få noget ud af den. Vi køber palmegrene til alle mand og gør det til en festlig start på påsken.

Skærtorsdag - 13. april

Vi holder to arrangementer, som godt kan give mening enkeltvis, men som bedst nydes i sammenhæng.

Kl. 16.30 inviterer vi til påskemåltid i Missionshjemmet. Menighedsrådet og HM-IM afholder et påskemåltid over samme skabelon som det påskemåltid, Jesus selv brugte, da han for 2000 år siden indstiftede nadveren. Samme skabelon, som jøder benytter endnu i dag. Pris: 40 kroner for voksne (har man svært ved betaling, da henvend jer til sognepræsten inden). Tilmelding til rsa@ km.dk, ingeboysen@hotmail.com eller tlf. 51 62 97 07.

Kl. 19.30 går vi over i kirken og holder en kort gudstjeneste med nadver. 

Langfredag - 14. april

Vi holder gudstjeneste kl. 10.30.

Vi gør meget for at fremhæve dagens særlige karakter og har f.eks. hverken levende lys eller blomster på alteret.

Gudstjenesten er stemningsfuld og giver god mulighed for eftertanke. 

Påskedag - 16. april

Gudstjeneste kl. 10.30.

Alteret er pyntet med påskeliljer, orgel og trompeter bruser og langfredags stilhed er skiftet ud med fest.

Vi fejrer påsken med et glas champagne i præstegården umiddelbart efter gudstjenesten.

Også 2. påskedag er der gudstjeneste kl. 10.30

Babysalmesang i Hjordkær Kirke

Mor og fars stemme er noget af det første og vigtigste, det lille barn lærer at kende. Derfor er det på en særlig måde dejligt at synge sammen med sit barn. Det kan man være med til i Hjordkær Kirke til babysalme-sang. Her synger og danser vi til kendte børnesange, salmer og remser. Jeg benytter forskellige instrumenter i undervisningen, for at styrke barnets sanser.

Babysalmesang er et tilbud til babyer på 3-12 måneder sammen med en voksen. Det kan være mor eller far, men det kan også være en af bedsteforældrene. Sangen foregår i kirken, hvor børnene er i centrum. Her koncentrerer vi os om sangene, musikken og oplevelsen. Efter ca. 40 minutter går vi over i konfirmandhuset, hvor der serveres en kop kaffe eller te sammen med lidt frugt eller kiks. Her er der fin mulighed for at snakke med hinanden.

Babysalmesang foregår torsdage kl. 9.30 - 10.30 og strækker sig over et forløb på otte gange fra 20. april til 15. juni 2017.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding sker til organisten på Åbner vindue til at sende en mailomouritsen(at)gmail.com

Fredagscafé 28. april

Aage og Karen Margrethe Lorenzen fra Hjordkær.

Fra Hjordkær til Sumbawanga. Aage og Karen Margrethe Lorenzen fra Hjordkær fortæller om deres ophold i Tanzania i efteråret 2016, hvor de i tre måneder var volontører for BDM, Brødremenighedens Danske Mission. 

Spaghettigudstjeneste 28. april

Spaghettigudstjeneste starter kl. 17.00. Efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen. Vi er færdige kl. 18.30, så alle kan nå hjem til Disneysjov, eller hvad weekenden ellers byder på.

Kom og vær med. Tilmelding til rsa@km.dk, men selv uden tilmelding er man selvfølgelig velkommen.

Dåbsjubilæum

Ved denne spaghettigudstjeneste fejrer vi også dem, der blev døbt i 2014. De deltager sammen med alle andre i gudstjenesten, og ved spisningen bagefter får de en gave.

De, der er døbt i sognet og stadig bor her, får en personlig invitation. Er man flyttet til byen siden dåben, er man meget velkommen til at henvende sig og melde sig til. Vi kan bare ikke finde frem til jer i systemet. Tilmelding til rsa@km.dk eller på 74 66 66 23.

Menighedsmøde 4. maj

Den 4. maj kl. 19.00 har menighedsrådet vores årsmøde, som kaldes menighedsmøde, hvor rådet kort redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.

Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Denne aften tager vi også hul på reformationsjubilæet 2017. Vi får besøg af sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed fra Zions Kirke i Esbjerg. Han var bl.a. med i det udvalg, der lavede vores nuværende salmebog. Under titlen: Nu fryde sig hver kristen mand, vil han holde et foredrag om den lutherske salmesang, som blev sat i gang af Martin Luther, og som har formet den danske folkekirke. Det bliver en aften med foredrag og masser af sang under ledelse af en meget kompetent salmeelsker.

Spaghettigudstjeneste 19. maj

Spaghettigudstjeneste starter kl. 17.00. Efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen. Vi er færdige kl. 18.30, så alle kan nå hjem til Disneysjov, eller hvad weekenden ellers byder på.

Kom og vær med. Tilmelding til rsa@km.dk, men selv uden tilmelding er man selvfølgelig velkommen.

Gudstjeneste & pattegris 21. maj

Søndag den 21. maj holder vi gudstjeneste i teltet i kirkeskoven.

I den anledning serverer vi helstegt pattegris. Der er ingen tilmelding, men det koster 50 kr. for voksne og 25 for børn.

Kom og vær med til en afslappet gudstjeneste i andre rammer og til hyggeligt samvær efter gudstjenesten.

Fredagscafé onsdag den 24. maj

Bemærk, at denne fredagscafé finder sted en onsdag.

Klaus Højgaard Laursen reciterer bibelen, og vil denne formiddag fortælle om den gammeltestamentlige kong David og recitere ere af hans salmer direkte fra hjertet. 

Spaghettigudstjenester

Kirken er også for børn.

- vi mødes udvalgte fredage kl. 17

- vi holder gudstjeneste i børnehøjde

- vi spiser sammen

- det er både hyggeligt og sjovt

Hold øje med den lille fyr. Hver gang han dukker op, er der spaghettigudstjeneste!

Indsamling i kirken hver søndag

Der holdes indsamling i kirken hver søndag. Så giv en gave. Derved støtter du følgende:

Marts

Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Hjordkær

April

Christian Vestergaard, Bangladesh

Maj

Dansk Kherwara Mission