Menighedsrådsmøder

April 2018

tirsdag den 24. april kl. 19.30

Maj 2018

tirsdag den 22. maj kl. 19.00

Juni 2018

torsdag den 28. juni kl. 19.00

Menighedsrådets beslutningsprotokol

Menighedsrådet skal ikke føre referater, men beslutningsprotokol, som består af de beslutninger, der er taget på mødet.

§ 23. (Bekendtgørelse af lov om menighedsråd) Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed.

Endvidere træffer menighedsrådet beslutning om, på hvilket sted i menighedsrådskredsen der vil være fremlagt sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen.

Derfor er en udskift af menighedsrådets beslutningsprotokolen offentlig tilgængelig og kan læses ved hjælp af nedenstående links.

Dagsorden

Menighedsrådets møder er offentlige. Enhver er velkommen til at høre på. Hvis en sag skal behandles for lukkede døre, fremgår det af dagsordenen